Tutkinnot

Taustaa

Purjehtijaliiton koulutustoimikunta kehitti yhdessä Purjehduksenopettajat - PORY ry:n kanssa vapaaehtoisuuteen perustuvan tutkintojärjestelmän, joka otettiin käyttöön 1994. Valmisteleva työ aloitettiin jo 1991, jolloin Esa Kalervo kävi Englannissa tutustumassa sikäläiseen toimintamalliin. Tutkintoajatusta kehiteltiin opettajien jatkokoulutustilaisuuksissa.

Kevättalvella 2015 Liikenteen turvallisuusvirasto TRAFI auditoi PORY:n uuden laatukäsikirjan, joka sisältää myös tutkinto-osuuden. Näin PORY:stä tuli itsenäinen toimija.

Tutkintojen pääperiaatteita ovat vapaaehtoisuus ja käytäntöpainotteisuus.

Käytäntöpainotteisten tutkintojen tarkoituksena on tarjota purjehtijoille mahdollisuus hankkia kansallisesti ja kansainvälisesti pätevä todistus purjehdus- ja merenkulkuosaamisestaan. PORY kirjoittaa tutkinnosta todistuksen. PORY ylläpitää rekisteriä suoritetuista tutkinnoista.

Vapaaehtoinen saaristopäällikkötutkinto kelpaa pätevyyden osoittamiseksi veneilytaidosta, kun ollaan hankkimassa TRAFIlta Kansainvälistä huviveneen kuljettajakirjaa tai Todistusta vuokraveneen kuljettamiseksi.
Kun venettä vuokrataan joko täällä kotimaassa tai ulkomailla, joutuu vuokraaja todistamaan pätevyytensä aluksen päälliköksi. Tällöin suoritettu saaristopäällikkö - tai rannikkopäällikkötutkinto on monissa maissa kyllin riittävä dokumentti venevuokraajalle.

Tutkintojen hinnat

Baltic Cruisiingin ohjelmassa olevat tutkintopurjehdukset

  • Saaristopäällikkötutkinto 110 eur
  • Rannikkopäällikkötutkinto 130 eur
  • Avomeripäällikkötutkinto 150 eur

Hinnat sisältävät tutkintotarkastajan palkkion, PORY:n osuuden hallintokulujen katteeksi ja tutkinnossa käytettävän veneen.

Mahdolliset matkakulut veloitetaan verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti. Tutkintomaksu maksetaan tutkintotarkastajalle ennen tutkintopurjehduksen aloittamista. Otamme vastaan tutkintoja myös tilauksesta tutkittavan järjestämällä veneellä. Teemme tarvittaessa tarjouksen.

Mitä edellytetään tutkintoon osallistumiseksi?

Tutkinnon suorittaja varaa ajan tutkintotarkastajalta. Huomattavaa on, että rannikkopäällikkötutkintoon kuuluu myös pimeäpurjehdusosio, mistä johtuen Suomenlahden rannikolla päällikkötutkintoa ei voida järjestää toukokuun puolivälin ja heinäkuun lopun välisenä aikana. 

Tutkittava varaa veneen ja tarvittavan miehistön, ellei tutkintoon osallistu samanaikaisesti - kuten tavallista on - muitakin tutkittavia, jotka toimivat vuorollaan veneen päällikkönä ja muulloin miehistön jäseninä.

Aluksen päällikkönä on tarkastettava eli tutkintoa suorittava (ellei aluksen omistaja ole päällikkönä). Vaikka tutkittavalta ei edellytetä merenkulkuopin tutkintoja, on osaamistaso tällä alueella oltava vähintään saaristomerenkulun tietomäärää vastaava. Useimmat tutkintoihin osallistuvat ovat toki suorittaneet näitä tutkintoja myös rannikkomerenkulkuopin verran, osa aina tähtitieteelliseen navigointiin asti.Tutkintopurjehdus kestää saaristopäällikkötasolla 3-4, rannikkopäällikkötasolla 4-5 tuntia ja avomeripäällikkötasolla 4-7 tutkittavien lukumäärästä riippuen. Tutkinto suoritetaan yleensä matkapurjehdustyyppisenä purjehduksena sisältäen erilaisia käytännön toimia, joita luonnollisesti tällaiseen purjehdukseen kuuluu. Erikseen testataan päällikkyyteen kuuluvia osaamisalueita sekä teoriatasolla ja käytännön kokein. Samoin sellaisia osioita, joita ei normaalisti purjehduksen aikana välttämättä tule esille (mm. erilaiset hätätilanteet). Mies yli laidan -tilanne toteutetaan aina myös käytännössä sekä purjein että koneella käyttäen sopivaksi katsottua apuvälinettä kuvaamaan veden varaan joutunutta.

Tutkintopurjehduksen tavoitteena ei ole etsiä tutkittavien heikkoja kohtia, vaan testata heidän kykyään normaaleissa purjehdustilanteissa. Poikkeuksen tästä muodostaa avomeripäällikkötutkinto, johon osallistujilta edellytetään valmiuksia selviytyä myös yllättävistä tilanteista.Tutkintoon osallistumisen perusedellytykset on selvitetty tutkintokuvauksissa. 

Tutkintoa varten on otettava mukaan kaikki todistukset suoritetuista muista tutkinnoista (mm. korkeintaan 3 vuotta vanha EA1 -tutkinto, merenkulkuopin tutkinnot, VHF -todistus), jotka samalla kirjataan tutkintoraporttiin.Rajoitukset tutkintopurjehdukselle määrittyvät sään mukaan. 
Tuulirajat ja näkyvyys:

  • alaraja = n. 3-4 m/s tai että vene on saatava kryssillä kulkemaan n. 4 solmua, avomeripäällikkötutkinnossa alarajana käytännössä 5-6 m/s
  • yläraja = n.12-15 m/s tai että tarkastaja harkitsee oikeaksi olla lähtemättä, tämä riippuu osittain tutkintotasosta, merialuuesta sekä tutkinnossa käytettävästä veneestä
  • sumu = ei voida ajaa valaistua väylää

Haluatko suorittaa tutkinnon?

Ota yhteyttä, niin sovitaan aika.

Rannikkopäällikkö- ja varsinkaan avomeripäällikkötutkintoja ei voida järjestää 18.5.-15.8. välisenä aikana. Tutkintoon tarvittava pimeys tulee myöhään ja on kovin lyhytaikainen.

Aloitamme klo 17 tai 18. Pyrimme keräämään samaan tutkintopurjehdukseen 3-4 tutkittavaa, jotka samalla toimivat toistensa gasteina. Jos kukaan tutkittavista ei ole Baltic Cruising-koulun saman vuoden asiakas, niin tutkintotarkastajana toimii Esa Kalervo, muussa tapauksessa tilaamme jonkun toisen tarkastajan. Koulun saman vuoden oppilaat saavat veneen käyttöönsä veloituksetta.

Voit myös suorittaa tutkinnon omalla veneelläsi, silloin sinun on itse hankittava yhdestä kahteen gastia tai muita tutkittavia.

Varusteina normaalit purjehdusvarusteet, koulun veneissä on tarpeelliset henkilökohtaiset turvavälineet. Varaudu osoittamaan henkilöllisyytesi. Ota myös tarvittavat todistukset tai niiden kopiot mukaan.

PORY:n tutkintovastaava kirjoittaa todistuksen tarkastajan lausunnon perusteella. 

Kansainvälinen huviveneen kuljettajan todistus Todistukseen tehtävät merkinnät
Todistuksen edellytykset   S = Sail
M = Motor
I = Inshore
C = Coastal
24 M = veneen maksimipituus
1. Riittävä terveydentila Esimerkiksi ajokortti
2. Navigaatioliiton rannikkomerenkulun todistus tai vastaavat tiedot Vaihtoehtona Merenkulku- laitoksen tentti
3. Todistus purjehdustaidoista Esimerkiksi päällikkötutkinto
4. Vähintään 18 vuoden ikä  
 
Todistus on voimassa toistaiseksi.
Todistus on kätevin osoitus riittävästä merenkulku- ja veneenkäsittelytaidosta venettä vuokrattaessa. Kroatiassa tämä todistus on pakollinen, samoin kuin VHF-lisenssikin.