VAKUUTUKSET

Käyttämämme veneet Suomessa on vakuutettu vuokrakäyttöön, lämpimillä vesillä käyttämämme veneet on vakuutettu vuokraamon toimesta.
Meillä on vastuuvakuutus, joka kattaa sekä henkilö- että esinevahingot, joista olemme Suomen lain mukaan vastuussa.
Suosittelemme voimakkaasti henkilökohtaisia tapaturma- ja matkavakuutuksia täydentämään edellä mainittua. Ulkomaanpurjehduksilla tarvitsemme tiedon vakuutusyhtiöstä ja vakuutuksen numeron.

TOIMINTAEHDOT

Yleiset valmismatkaehdot ja Baltic Cruisingin Yleisiin valmismatkaehtoihin liittyvät lisäehdot
Yli 24 tuntia kestävät purjehdukset ovat valmismatkoja. Kuluttajaviraston antaman päätöksen mukaan alle 4 vrk pitkät Purjehduksenopettajat PORY ry:n auktorisoimat retkikurssit eivät kuitenkaan ole valmismatkoja. Yli kahden vuorokauden mittaisiin valmismatkoihin sovelletaan Yleisiä valmismatkaehtoja ja näihin liittyen Baltic Cruisingin lisäehtoja.

Baltic Cruisingin toimintaehdot
Näitä ehtoja sovelletaan silloin, kun ei sovelleta Yleisiä valmismatkaehtoja.

KILPAILU- JA KULUTTAJAVIRASTON MATKANJÄRJESTÄJÄREKISTERI

Baltic Cruising on merkitty KKJ:n matkanjärjestäjärekisteriin numerolla 126/07/Mj. Voit tarkistaa asian KKJ:n rekisteristä.